Gdje je Bijeli Čovjek pogrešio


Službenik vlade SAD-a je pitao indijanskog starog poglavicu "Dva Orla":

"Vi ste bili svjedok ponašanja bijelog čovjeka 90 godina. Vidjeli ste ratove i njegov tehnološki napredak. Videli ste njegov progres i štetu koju je naneo."

Poglavica je klimnuo glavom suglasan sa tim.

Službenik je nastavio:

"Uzimajući sve to u obzir, po vašem mišljenju, u čemu je bijeli čovjek pogrešio?"

Poglavica je pogledao službenika i onda mu odgovorio:

"Kada je bijeli čovjek došao na ovu zemlju, Indijanci su upravljali njom, nije bilo poreza, nije bilo dugova, bilo je bufala u izobilju, bilo je dabrova u izobilju, voda je bila čista. Žene su radile sav posao, vračevi su liječili besplatno. Indijanci su čitav dan provodili u lovu i ribolovu, a čitave noći su vodili ljubav."

Nakon toga se poglavica naslonio i s osmijehom zaključio:

"Samo bijeli čovjek je bio toliko glup da pomisli da može da unaprijedi takav sistem".

!?.!?.!?.!?.


Najveća ironija je kada otac objašnjava sinu da je postao od majmuna!


Zašto nema sexa u državnim firmama?
Pa, svi su rodbina!

Ako parkiraš auto nepropisno ostavi upaljene brisače da ti nemogu zataknuti kaznu.