ObojanRazgovaraju crnac i bijelac o tome tko je "obojan"

Crnac:

Kad sam se rodio – bio sam CRN.
Kad sam odrastao – bio sam CRN.
Kad sam bio bolestan – bio sam CRN.
Kad sam bio izložen suncu – bio sam CRN.
Kad sam bio na hladnoći – bio sam CRN.
Kad budem umro – bit ću… CRN.

A pogledaj vas bijelce:

Kad se rodite – vi ste RUŽIČASTI.
Kad odrastete – vi ste BLIJEDI.
Kad ste bolesni – vi ste ZELENI.
Kad idete na hladnoću – onda ste PLAVI.
Kad ste izloženi suncu – onda ste CRVENI.
Kad umrete onda ste MODRI…

I vi kažete meni da sam – obojan !!!


Izvor: www.uprolazu.com